خانه صنعت، معدن و تجارت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.


خانه صنعت، معدن و تجارت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در راستای واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و بر اساس تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به در خواست جمع کثیری از تولید کنندگان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه های صنعت استانی در سراسر کشور تأسیس شدند. در قانون برنامه دوم توسعه، دولت موظف شده بود به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات زیر بنایی و عمومی، با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی، فعالیت های بخش های دولتی را به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای    فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری و امور زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکل ها و ساختار های صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ نماید.

پس از تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برابر مفاد مندرج در تبصره 41 این قانون، مقدمات ایجاد تشکل های تخصصی حوزه صنعت فراهم آمد که وزارت صنایع وقت طی دستورالعمل شماره 4012 تاریخ 14/1/1375 به استناد همین قانون اقدامات اولیه جهت ایجاد تشکل های صنعتی و تبیین وظایف آن ها و نحوه ارتباط با وزارت صنایع را آغاز نمود.

در تاریخ 12/10/1377 شورای عالی اداری به منظور کاهش وظایف تصدی دولت، ترویج و حمایت از تشکل های تخصصی صنعتی و مشارکت عامه مردم در تصدی امور قابل واگذاری و ایجاد رقابت سالم، مصوبه ای به شماره 16680/12/1 مبنی بر چگونگی ایجاد انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت استانی صادر نمود. به منظور ترتیبات اجرایی مصوبه ذکر شده اخیر، آیین نامه اجرایی 1547/2015/17092 به تاریخ 9/4/1378 کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت و محیط زیست هیأت دولت مبنی بر انجام همین اهداف تصویب و صادر گردید. برابر مفاد مصوبه شورای عالی اداری و آیین نامه اجرایی مربوطه، مراحل ایجاد انجمن های تخصصی ـ همگن از سال 1387 در گروه های مختلف صنعتی در سطح استان ها با استقبال قابل توجه مدیران واحدهای صنعتی آغاز و این تشکل ها شروع به شکل گیری نمودند و در پی آن برابر مقررات جاری، خانه های صنعت استانی به عنوان انجمن انجمن ها از تجمع و هم افزایی انجمن های صنعتی استانی قوام یافتند. پس از ادغام و تشکیل وزارتخانه صنایع و معادن، مقدمات تشکیل انجمن های معدن و صنایع معدنی نیز ایجاد و با افزوده شدن این انجمن ها، خانه های صنعت به خانه های صنعت و معدن تغییر نام یافته و از هم افزایی آن ها در سال 1380 مقدمات ایجاد شبکه خانه های صنعت و معدن ایران فراهم آمد که پس از برگزاری همایش اعلام موجودیت در تاریخ 25/11/1380 در اصفهان، انتخابات اولین دوره هیأت مؤسس و هیأت مدیره آن در اردیبهشت ماه 1381 در اهواز برگزار شد که این تشکل و خانه های استانی نیز  طی مراسم نهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در بهمن ماه سال 1390 به " خانه صنعت، معدن و تجارت " تغییر نام دادند.

خانه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از امور اساسنامه ای خود به منظور بررسی تخصصی توانمندی ها و مشکلات واحدهای تولیدی و ارایه راهکارهای لازم برای حل مشکلات پیش رو، از تأسیس انجمن های صنایع همگن تخصصی حمایت می کنند. تأسیس انجمن های همگن تخصصی می تواند علاوه بر ایجاد مشارکت جدی واحدهای تولیدی در سیاست های کلان مرتبط با این حوزه در قالب خانه های صنعت و معدن و تجارت، زمینه را برای بررسی مشکلات بخشی به صورت فراگیر و کاملا تخصصی فراهم نماید.

این تشکل برای انجام همین اهداف و به منظور ایجاد ارتباط نزدیک بین خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها با مقامات کشوری و قوای مقننه، مجریه و قضائیه و پیگیری مطالبات و انتظارات واحدهای تولیدی در سطح کلان، توسعه فضای کسب و کار، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های تولیدی و حضور در بازارهای داخلی و خارجی و... تاکنون اقدامات ارزنده و مؤثر فراوانی را به انجام رسانده است.

 

اهداف خانه صنعت، معدن و تجارت (برابر اساسنامه):

به طور کلی اهداف این تشکل عبارتند از: ایجاد هم افزایی، همکاری و هماهنگ کردن فعالیت های خانه های صنعت، معدن و تجارت در استان ها و کشور و به طور متمرکز در کلیه سطوح به طوری که موضوع و اهداف فعالیت آن به شرح ذیل        می باشد:

 

الف: کلیات

1-   توسعه و تحکیم و قانونمند کردن نقش خانه های صنعت و معدن کشور در ایفای نقش حساس خانه ها به عنوان بازوی مشورتی قوای سه گانه و تاثیرگذاری بر روند نقش صنعت و معدن در توسعه پایدار اقتصاد کشور

2-   تلاش در جهت توسعه صنعت، معدن و تجارت و افزایش نقش و سهم صنعت و معدن و تجارت در تولید، صادرات،  اشتغال و درآمد در اقتصاد کشور.

3-    انجام مذاکرات و تعاملات با بخش های حاکمیتی و اقتصادی و دیگر تشکل های ملی در راستای صیانت از حقوق خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها و عموم فعالان اقتصادی.

4-    اتخاذ تصمیمات لازم در جهت شناسانیدن و پیشبرد سیاست ها و استراتژی های کلان صنعتی، معدنی، تجاری و اقتصادی کشور.

5-    همکاری با دولت و دستگاه های اجرایی و قانونگذاری ذیربط در تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی های ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ) توسعه صنعتی و معدنی و تجاری برحسب مزیت های تولید و فناوری در نقاط مختلف ایران .

6-    مشارکت دراجلاس های همکاری مشترک با دیگر کشورها و شرکت یا برگزاری نمایشگاه ها و تورهای صنعتی و معدنی و ایجاد بازارهای جدید و بهره گیری از توانائی های فناوری آن کشورها .

7-   توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت توسعه فناوری و تحقیقات کاربردی .

8-   پشتیبانی حقوقی، مادی و معنوی از خانه های استان ها و فعالان اقتصادی .

9-   کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت در تولیدات و خدمات و افزایش بهره وری .

10-    کمک به توسعه مدیریت کارآفرینی و ارتقاء توانائی های فنی و تخصصی اعضاء و واحدهای تحت پوشش آن ها از طریق  خانه های استانی.

11-     کمک به ایجاد بازارهای مالی و شرکت های فعال در بازار سرمایه با هدف تأمین نیازهای مالی بخش صنعت، معدن و تجارت .

12-     کمک به فراهم سازی امکانات ورود و بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، دانش، فناوری، فنون، تجربیات خارجی و داخلی در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی.

13-     تهیه نشریه و بولتن های خبری و هر نوع مجموعه اطلاع رسانی در ارتباط با اهداف خانه ایران بر طبق مقررات و طی مراحل قانونی، ایجاد بانک های اطلاعاتی .

14-     برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش های علمی و تخصصی برای ارتقاء توانایی های اعضاءو فعالان اقتصادی.

15-    کمک به تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت کالا با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن ها.

16-    همکاری با انجمن های کشوری، صنعتی و معدنی و تجاری علمی در داخل و خارج از کشور و در صورت لزوم عضویت در آن ها یا پذیرش عضویت آن ها در خانه به عنوان عضو افتخاری و بدون حق رای .

17-     کمک به اخذ استانداردهای مدیریتی، زیست محیطی و دیگر استانداردهای بین المللی مورد نیاز اعضاء و فعالان اقتصادی.

18-     همکاری و مشارکت با سازمان ها و ارگان های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت ( دولتی یا غیر دولتی ) بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده در تفاهم نامه ها و توافق نامه های مبادله شده با آن ها.

19-     شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان نمونه برتر کشوری از میان برترین های معرفی شده استان ها.

20-     انجام فعالیت های مربوط به صنایع و معادن در قالب تفویض اختیارات وزارتخانه ها به بخش خصوصی.

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در: