پروفسور محمدرضا بهرنگی، چهره ماندگار مدیریت آموزشی ایران عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شدند.

پروفسور محمدرضا بهرنگی، چهره ماندگار مدیریت آموزشی ایران عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شدند.

پروفسور محمدرضا بهرنگی استاد برجسته و چهره ماندگار مدیریت آموزشی ایران عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شدند. بخشی از رزومه پروفسور محمدرضا بهرنگی:

 الف - استاد دانشگاه تربیت معلم، تهران

ب ـ 1358آغاز خدمت در دانشگاه تربیت معلم:

·        استاد دانشگاه تربیت معلم از20 / 9/ 1378 تا کنون

·        دانشیار دانشگاه تربیت معلم از 1371 تا 1378

·        استادیار دانشگاه تربیت معلم از 1358 تا 1371

·        1381استاد نمونه‌ کشوری و دانشگاهی‌ 

·        11-02-75 استاد نمونه‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ ـ آقای دکتر متقالچی ریاست دانشگاه تربیت معلم

·        1376 استاد محقق‌ نمونه دانشگاهی‌ 

·        1388رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران 

·        موسس اولین دوره دکتری مدیریت آموزشی در ایران در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد دکتری علوم تحقیقات

ج- وضعیت تحصیلی:

1.       دکتری PH.D ‌در تعلیم و تربیت در مدیریت آموزشی و آموزش عالی- کالیفرنیای‌ جنوبی‌ لوس‌انجلس 1358

فوق‌ لیسانس‌:

2.      علوم‌تربیتی‌ با گرایش‌ مدیریت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ تهران‌ 1352

3.     اقتصاد دانشگاه‌تهران‌ با گرایش‌‌کارشناسی‌ امور‌گمرکی‌ 1350

4.     علوم‌‌تربیتی‌‌با‌گرایش‌آموزش‌عالی‌از‌دانشگاه‌‌کالیفرنیا‌ لوس‌‌آنجلس‌1356

لیسانس‌:

1.       مشاوره‌ و راهنمایی‌ از دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ 1350 (اولین دوره در ایران)

2.      علوم‌ ارتباطات‌ (مترجمی‌ دانشگاه‌ علامه‌طباطبایی‌فعلی)1350(اولین دوره در ایران)

3.     دیپلم: ریاضی کرمانشاه، 1342دبیرستان شاهپورسابق

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در: